Płatności za zajęcia można dokonywać gotówką w placówkach

Studia Tańca Spin Freekies lub przelewem na konto:


CANDID s.c.
ul. Jana Olbrachta 46, 01 - 111 Warszawa
konto ING Bank Śląski:
88 1050 1041 1000 0092 5988 2323